Andre tjenester

VI kan tilby ett bredt spekter av tilleggstjenester til våre regnskapskunder og andre selskaper. Dette kan for eksempel være

  • Stiftelse og registrering av nytt selskap
  • Endringsmeldinger til foretaksregisteret
  • Kapitalendringer
  • Styresekretæroppgaver
  • Økonomisjef på deltid
  • Budsjettering
  • Kvalitetssikring og kontroll av bedriftens interne regnskapsrutiner

Denne liste er kun eksempler, ta kontakt med din konkrete utfordring!