Lønn og personal

Vårt lønns og personalteam tilbyr alle tjenester tilknyttet lønnsbehandling for våre kunder.
Dette omfatter:

  • Løpende lønnsberegning
  • Utsending av lønnsslipper elektronisk
  • Elektronisk system for reiseregninger og utleggsrefusjon
  • Innsending av A-melding
  • Sykepengerefusjon
  • Personalarkiv

Våre tjenester er basert på stykkpris per ansatt slik at det vil være enkelt for ditt selskap å holde oversikt over kostnadene.
Prisen vil være avhengig av hvilke oppgaver vi utfører og antall ansatte i din bedrift. Be om tilbud!

Benytter din bedrift ett eget timeregistreringssystem forsøker vi å integrere dette med lønnssystemet for å få en mest mulig effektiv lønnskjøring.