Regnskap

Vi tilbyr alle tjenester knyttet til regnskapsførsel for våre kunder. Dette omfatter;

  • Regnskapsføring
  • Fakturering
  • Betaling / Remmitering
  • Purringer
  • Rapportering
  • Utarbeide spesialrapporter tilpasset den enkelte kunde
  • Årsregnskap med noter og årsberetning
  • Ligningspapirer
  • Aksjonærregister

Våre tjenester er priset basert på løpende timeforbruk. Timesatsene varierer ut fra de arbeidsoppgavene som skal utføres.

Bruker din bedrift egne systemer som for eksempel, fakturingssystem eller nettbutikk, forsøker vi å integrere disse med regnskapssystemet slik at vi får en mest mulig effektiv arbeidsprosess.

Ved oppstart av nytt oppdrag gjennomgås forventet timeforbruk basert på kundens informasjon. Oppstartskostnader i form av innlegging av saldo, reskontroopplysninger, budsjett, oppsett av spesialrapporter og lignende prises som engangskostnader i hvert enkelt tilfelle.