Regnskapssystem

Vi samarbeider tett med regnskapssystemet Xledger. Xledger  er ett komplett skybasert økonomisystemet som tilfredsstiller alle krav til ett moderne, elektronisk regnskapssystem. For mer informasjon – se www.xledger.no

Xledger er skreddersydd for arbeidsdeling mellom bedrift og regnskapskontor. Den enkelte bedrift kan selv bestemme hvilke arbeidsoppgaver den vil utføre og hva den vil overlate til regnskapsfører.

Det mest vanlige er at våre kunder selv står for fakturering, scanning av bilag og betalinger av regninger, mens vi foretar selve bokføringen og avstemming. Det er imidlertid mulig at bedriftene selv gjør alt regnskapsarbeidet. I den forbindelse kan vi bistå med:

  • Implementering av økonomisystemet
  • Implementering av rutiner
  • Bistå med regnskapsførsel i tilfelle sykdom, permisjoner osv
  • Kvalitetssikring av kundens interne regnskapsførsel
  • Årsoppgjør